Starten försenad till januari (men MMA under hösten)

Stadsbyggnadskontoret sa nej i elfte timmen men efter protester har vi blivit lovade en ny bedömning.

Samhället har stora problem med segregation och rekrytering in i gängkriminalitet. Samtidigt finns det många ungdomar som söker mening och tillhörighet och det är viktigt att dom aktiveras i meningsfull sysselsättning. Det finns ett skriande behov, en lokal som stått tom i flera år och en förening som vill satsa. Trots detta valde Stadsbyggnadskontoret initialt att säga nej med hänvisning till detaljplanen (huset bredvid har dock fått bygglov för paddel, gym och utbildning). Efter våra protester kommer det att bli en ny behandling av ärendet efter sommaren men det leder till att starten kommer att bli först januari 2023.

Vi letar med ljus och lykta efter en lokal för de befintliga MMA-utövarna att träna i under hösten. Vi har redan flera erbjudanden från olika klubbar om tider på fredagar och söndagar (stort tack), det som saknas är ett pass på hyfsade tid en tisdag eller en onsdag. Tanken är alltså att vi kommer att hålla igång träningen för MMA-utövare (fortsättare och upp) under hösten fram till dess att vi kommer in i vår egen lokal.

För övriga måste vi alltså tyvärr skjuta på starten till januari. Vi kommer självklart inte dra några pengar från er som redan har signat upp, utan allt fryses till nästa terminsstart (bortsett från MMA-utövare nämnda ovan). Vi kommer att uppdatera om vad som händer löpande.

Nedan kan man ta del av den text (något bearbetad) vi skickade in till stadsbyggnadskontoret och som ledde till att vi har blivit lovade en ny bedömning.

GBG MAC räknar med att sysselsätta runt 500 ungdomar från termin ett med möjlighet till uppemot totalt 800 aktiverade ungdomar. Redan nu, långt innan tänkt terminsstart, har runt 300 intresserade anmält sig. Många ungdomar riskerar nu att hamna på bar backe när inte bygglov ges. Det finns en tom lokal, det finns en fastighetsägare som är beredd på att satsa på oss och det finns flera hundra ungdomar som väntar på att aktiveras.

Infrastruktur finns och är väl dimensionerad. Närmaste busshållplats är 40 meter bort, nästa ungefär 100. Några hundra meter från lokalen finns köpcentret 421. Huset bredvid har fått bygglov för såväl gym och paddel som utbildningslokaler (varvid argumentet om vad det står i detaljplanen faller helt). Diskrimineras våra ungdomar här för att dom till stor grad kommer att ha invandrarbakgrund? Är det inte lika ”fint” med kampsport som med paddel och gym? 

Nu tittar vi på samhället. Det har just varit en pandemi vilket har lett till att den redan kraftiga föreningsdöden i Sverige har eskalerat. Göteborg benämns ofta som skjutningshuvudstaden i Europa. Vi har en stor rekrytering av ungdomar in i gängen bland annat pga av stor segregation och utanförskap i samhället. Politikerna tävlar om att prata om hur gängen skall bekämpas och hur man skall satsa på ungdomar. Just nu försöker kommunen skapa mängder av olika aktiviteter (tex sommarjobb) i utsatta områden. Det är extrem brist på idrottshallar. Vi är på väg in i en recession pga kriget i Ukraina vilket har potential att leda till ännu större segregation och samhällsproblem.

I dessa tider väljer Stadsbyggnadskontoret att säga nej till en verksamhet som skulle aktivera hundratals ungdomar, detta trots att fastigheten bredvid har fått bygglov för liknande verksamhet och trots att detta endast gäller 5,8% av den aktuella fastighetens totala yta. Det finns en lokal som har stått tom i fem år. Det finns hundratals ungdomar som inte har någon stans att vara. I en stad som på många sätt brinner. Då säger Stadsbyggnadskontoret nej, utan att ens ta in en verksamhetsbeskrivning och värdera behovet – och bidrar därmed till segregation och utanförskap helt stick i stäv med det politikerna försöker uppnå i samhället just nu. 

Är detta rimligt någonstans? Uppenbart nej. Och tidigare beslut visar med all tydlighet att det hade varit möjlighet att ge ett bygglov. Hjälp istället våra ungdomar, hjälp till att bekämpa gängvåldet och bidra till att ungdomar får en meningsfull tillvaro och verka för ett bättre samhälle. Tack!