Klubben där allt är möjligt

Frågor & svar

Allt du behöver veta

Vanliga frågor

Avgiften skiljer sig mellan de olika sporterna. Priser hittar man i vår prislista.

Vi sköter väldigt mycket av vår medlemskontakt via e-post och det är viktigt att du verkligen får dem. Om du inte får regelbunden information av oss, eller om du har gjort en intresseanmälan men inte fått svar, kan det bero något av följande:

– Vi har en felaktig eller inaktuell e-post adress. Maila oss gärna din aktuella/korrekta e-post adress så att vi kan uppdatera i vårt register.

– Våra mail fastnar i ditt spamfilter. Ta gärna en titt i ditt spamfilter och lägg till såväl info@gbgmac.se som ekonomi@gbgmac.se på listan över godkända avsändare.

Observera, det är problem med hotmail.com samt live.com och automatiska utskick välj därför gärna en annan e-post om möjligt.

Det är mycket sällan det uppstår problem. Och om det ändå skulle göra det så löser vi det nästan alltid gemensamt. Om det trots allt skulle vara så att vi inte skulle komma överens så hänvisar vi till ARN (allmänna reklamationsnämnden). En anledning till detta är att det är en utomstående neutral part som kan göra en rättvis bedömning. En annan anledning är att vi vill att alla medlemmar skall behandlas lika så att inget godtycke uppstår. Därför ser vi ARN som en bra instans för de få gånger det inte finns en självklar lösning. Vi följer alltid ARNs rekommendation.

För att få ett friskvårdskvitto skickar du ett mail och uppger namn, vilken sport du tränar samt vilken period du vill att kvittot ska avse.

Enligt avtalet gäller följande vid frysning;
Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap under en viss tid kan du frysa det kostnadsfritt mot intyg. Frysning görs i minst en (1) månad och max 12 månader och kan göras en gång per år. Frysning kan ske t.ex vid skada/sjukdom (läkarintyg/utlåtelse av sjukgymnast), graviditet (inget intyg krävs), resa (kopia av biljett) eller jobb på annan ort (intyg från företag). Man ansöker om frysning via mail till ekonomi@gbgmac.se

Att du har tagit emot en faktura beror oftast på att de inte har kunnat genomföra en dragning från kortet du har uppgett när du tecknade kursabonnemanget. Detta kan exempelvis bero på att du saknade täckning på kortet när dragningen skulle ske eller att kortets giltighet har löpt ut. För frågor angående fakturor hänvisar vi er till ekonomi@gbgmac.se.

Om man betalar med kort så är terminsavgifterna utslagna på hela året, dvs ett mindre belopp dras varje månad hela året (12 dragningar). Alternativet hade varit att ett högre belopp hade dragits färre gånger (tex 10 dragningar). Det hade lett till avsevärt mycket större (och därmed kostsammare/dyrare) administration samt att det hade varit omständligare för den enskilde medlemmen när det ibland dras ett större belopp och ibland inget alls.

För att ett kursabonnemang skall avslutas måste GBG MAC ha skriftligt underlag. Säg upp ditt avtal via mail till: ekonomi@gbgmac.se. Obs! Det är betalaren som skall säga upp avtalet och ange vilken tjänst det avser, sitt namn, personnummer samt eventuell tränandes namn och personnummer.

Observera att det är sex (6) månaders bindningstid och två (2) månaders uppsägningstid enligt avtal. För uppsägningar som kommer till oss senast den 24:e dagen i månaden, räknar vi med innevarande månadens debitering i uppsägningstiden. För uppsägningar som tas emot efter den 24:e dagen i månaden, tillämpar vi uppsägningstiden från och med debiteringen nästkommande månad.

Man tecknar kursabonnemang digitalt. I svarsmailet på din intresseanmälan finns det en länk där du kan teckna avtal digitalt. För att avtalet skall tas emot måste det vara komplett ifyllt, samt att den som står som betalare på kortet måste vara myndig.

Om du saknar länken, skriv till oss på info@gbgmac.se.

Vi har endast kortbetalning eller betalning med bankkonto som betalningsmetod för träningsavgifter.

Vi är dessutom helt kontantfria. Utrustning, drickor mm kan betalas med kort.

Bankgirobetalningar, faktura och friskvårdskuponger accepteras inte som betalningssätt på GBG MAC.

Man behöver inte anmäla kortare frånvaro pga förkylning etc.

Gör en intresseanmälan. När du har gjort det kommer du att få ett svarsmail med mer information kring exempelvis gruppval samt en länk där du kan teckna kursabonnemang digitalt.

Tränande är försäkrade under träning genom föreningens medlemskap i ett förbund anslutet Riksidrottsförbundet. Detta ingår i medlemsavgiften. 

Kvarglömd utrustning läggs i tunnorna avsedda för kvarglömda saker i omklädningsrummen.

Instruktörerna i respektive sport informerar när inköp av utrustning bör göras. Detta brukar generellt ske cirka två-tre veckor in på terminen.  Har du frågor kring vad du behöver för utrustning – vänd dig till dina instruktörer.

Du pratar med din instruktör som beslutar och informerar receptionen om att ett byte skall ske.

Det går bra att byta grupp på samma nivå i mån av plats. Maila oss så hjälper personalen dig.

Nej, det är inte tillåtet att hoppa mellan olika grupper.

Man väljer den grupp som passar en bäst tidsmässigt och man tränar sedan på den gruppens fasta dagar och tider. Alla idrotternas schema hittar man här.

Första träningspasset behöver du träningskläder och vattenflaska. Träningen bedrivs barfota (förutom boxning där man kan ha särskilda boxningsskor).

Alla sporter på GBG MAC har nybörjarintag i slutet av augusti för höstterminen samt i slutet av januari för vårterminen. Gör en intresseanmälan på hemsidan för mer information.

För att träna i de ordinarie grupperna är det en åldersgräns på 15 år. Vi erbjuder Barn & Ungdomsträning (6-14 år) i BJJ.

Under fliken Kampsporter finns en lista med videos och beskrivningar av de kampsporter GBG MAC och anslutna föreningar erbjuder.