Regler kring säkerhet och hälsa

För att försäkra oss om att minska risker för olyckor och höja trivsel ber vi samtliga

medlemmar att följa dessa säkerhet och hälsoregler. Är ni föräldrar som har barn som tränar hos oss är ni ansvariga att se till att barnen håller sig till våra regler.

● Ta av alla smycken eller piercingar innan träning.

● Naglar skall vara kortklippta, på händer och fötter.

● Använd relevant skydd vid träning, som handskar, benskydd och tandskydd. Har du

glömt handskar och benskydd finns det att låna, fråga din instruktör.

● Skor, mat och dryck skall inte finnas på mattan.

● Ha inte kläder med dragkedjor, fickor, hängande snören, luvor eller liknande detaljer. Dessa kan riva eller skada dina kamrater eller dig själv.

● Ha uppsikt över sår och små skador. Om du får sår – undvik träning och täck småsår

med plåster. Om ett sår inte läker sök sjukvård.

● Duscha alltid efter träning för att säkerställa att du inte sprider eller erhåller

smittsamma sjukdomar som stafylokocker eller svamp som är vanliga inom sporter

med närkontakt.

● Meddela din instruktör om du fått någon sjukdom/infektion.

● Kom alltid till träningen med god hygien. Se alltid till att du och dina träningskläder är rena

innan träning. På detta sätt visar du respekt för dina träningskamrater.

● Var uppmärksam när instruktören visar en teknik. Prata inte samtidigt.

● För maximal säkerhet, om du är sen, sitt vid sidan av mattan tills instruktören ger dig tillstånd att vara med. Om du måste gå av mattan eller gå tidigare, fråga instruktören om lov.

● Sparring skall alltid övervakas av en instruktör.

● Hälsa och tacka din träningspartner före och efter varje övning.

● Inget nedvärderande språk eller svärande på mattan.

● Respektera din idrott, dina träningskamrater och dina instruktörer i alla sammanhang.

  • Ställ upp i en jämn rad innan och efter passet. Även om du är trött. På detta sätt visar du respekt för din idrott och för din tränare.