Försäkring

Vi har Folksams besöks- och deltagarolycksfallsförsäkring
(K 66207) vilket innebär att alla medlemmar är försäkrade under träning på GBGMAC.

Vid eventuell skada – Anmäl till Folksam på 0771-950950, hänvisa till försäkringen och ange att du tränar på GBGMAC – Göteborgs Martial Arts Center.