Scheman för vårterminen 2024 klara

Vårterminens scheman är nu klara för samtliga idrotter!

Vi har uppdaterat alla idrotters scheman inför vårterminen 2024, du kan hitta dem här. Det är åter flera stora förändringar i schemat. Även om en hel del grupper ligger kvar på samma tider så är det viktigt att du dubbelkollar din grupps dagar, tider och hallar!

E-post om Grupp
Under de kommande dagarna kommer mail med information om grupptillhörighet att gå ut till alla medlemmar. Observera att man inte får hoppa mellan grupper. Tillhör man tex fortsättare så tränar man med den gruppen. Har du funderingar kring din grupptillhörighet så får du gärna kontakta oss, men läs informationen nedan först!

Uppflyttning till högre grupp
Uppflyttning sker efter plats i grupperna och närvaro, dvs de med högst närvaro lyfts till gruppen över i mån av plats i densamma. Att verkligen dra sin tag (det är så närvaro registreras) varje gång man tränar är med andra ord viktigt! Vi strävar också efter att alla grupper från fortsättare och upp skall vara så lika i storlek som möjligt.

Kvar i nybörjargrupp?
Om man har gått i en nybörjargrupp och har haft låg närvaro är det möjligt att man får köra i nybörjargruppen även till våren.

Säkerställ att du får mail
Alla mail går ut idag söndag den 17 december, men vår server sprider ut mailen och skickar några i taget. Om du inte har fått mail inom ett till två dygn, skriv till oss så kommer personalen att uppdatera din e-postadress i vårt register. Notera att det är problem med live och hotmail (som båda blockerar många mailutskick). Vi rekommenderar gmail.

Submission wrestling
Det finns ett submission wrestling/nogi pass som såväl MMA som BJJ har tillgång till.

Terminsstart för befintliga medlemmar
Vårterminen kör igång från och med den 8 januari för fortsättare och upp.

Träning under juluppehållet
Centret kommer att öppnas för friträning regelbundet under juluppehållet för fortsättare och upp, ha koll i WhatsApp-gruppen och på instagram.

Slutat träna?
Har du sagt upp ditt medlemsskap men får mail ändå? Formellt ligger du kvar i en grupp till dess dess uppsägningstiden gått ut.

Nybörjare
Nybörjargrupperna kör igång från och med den 22 januari. Är du en intresserad nybörjare så gör gärna en intresseanmälan! Provträning första passet gratis. Garanterad plats i en grupp får man efter att man tecknat autogiro. När en grupp är full så stängs den.

– Frågor & svar –
Det finns en ganska omfattande sida med svar på de flesta allmänna frågor om träningen på GBG MAC här.