Terminsavslutning

Den 7e juli är sista träningstillfället för terminen.