Kamerabevakning

För din och vår personals säkerhet så använder vi oss av kamerabevakning.

Vi har för närvarande en kamera monterad i våra lokaler.

Kamera 1
Finns i anslutning till entré och spelar in rörlig bild utan ljud och lagrar detta i 7 dagar, därefter raderas informationen automatiskt.

För frågor gällande GDPR eller vår kamerabevakning hänvisar vi till info@akc.world